Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati
Acasa
Despre Noi
Informatii Publice
Consiliul de etica
Info Pacienti
Galerie Foto
Legislatie
Link-uri Utile
Contact
Info Pacienti Criterii de Internare i Informarea pacientilor privind externarea

INFORMAŢII INTERNARE

Asistența medicală în Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galaţi se acordă în regim de:
 • spitalizare continuă;
 • spitalizare de zi.
Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unități sanitare ambulatorii aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sanatate precum și a medicilor din unităţile de asistență medico-socială.
Excepţie fac urgențele medicale și bolile cu potenţial endemo-epidemic, care necesită izolare și tratament.

ACTE NECESARE la internarea în spital:

 • Bilet de internare de Ia medicul de familie sau medicul specialist, Dovada caliățtii de asigurat:
 • Angajaţi - adeverinţa de Ia locul de munăa din care sa reiasa că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate
 • Pensionari - cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie)
 • Şomeri - adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj
 • Persoane fără venit -chitanţa de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat
 • Elevi sub 18 ani si studenţi - xerocopie după certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate si dovada de coasigurat
 • Buletinul sau cartea de identitate


INFORMAŢII EXTERNARE

Externarea unui bolnav internat este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externării. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a aparţinătorilor legali. DOCUMENTE PRIMITE LA EXTERNARE
 • Biletul de externare, completat, semnat si parafat de medicul curant si de medicul șef de secţie
 • Scrisoarea medicală către medicul de familie, semnată și parafată de medicul curant,
 • Rețeta/rețetele medicale(dacă este nevoie).
 • Certificatul de concediu medical (dacă este nevoie).
 • Trimiteri către alte specialităţi (dacă este nevoie).
 • Alte materiale (referate, decont, fisa de expunere la radiaţii etc).
Documentele de externare vor fi înmânate pacientului în ziua externării, după semnarea, parafarea și ștampilarea acestora.