Criterii de Internare
Info Pacienti

INFORMAŢII INTERNARE

 

Asistența medicală în Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galaţi se acordă în regim de:

 

 

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unități sanitare ambulatorii aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sanatate precum și a medicilor din unităţile de asistență medico-socială.

Excepţie fac urgențele medicale și bolile cu potenţial endemo-epidemic, care necesită izolare și tratament.

 

ACTE NECESARE la internarea în spital:

 

 

INFORMAŢII EXTERNARE

 

Externarea unui bolnav internat este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externării. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a aparţinătorilor legali. DOCUMENTE PRIMITE LA EXTERNARE

 

 

Documentele de externare vor fi înmânate pacientului în ziua externării, după semnarea, parafarea și ștampilarea acestora.

Informarea pacientilor privind externarea